Bijzondere Wetten

wapens en munitie, harddrugs, softdrugs, kwekerijen, laboratoria, in- en uitvoer, verkeersdelicten

Drugsdelicten zijn geregeld in de Opiumwet. Hieronder vallen bijvoorbeeld zaken betreffende bezit van harddrugs, of handel daarin, maar ook laboratoria voor synthetische drugs. Verder behoren tot deze categorie natuurlijk zaken betreffende hennepkwekerijen en in- en uitvoer van drugs.

Zaken die gaan over het bezit of de handel in wapens en munitie zijn geregeld in de Wet Wapens en Munitie (WWM). De verschillende categorieën wapens worden hierin geregeld, alsook bijzondere bevoegdheden, die afwijken van de reguliere regels uit het Wetboek van Strafvordering.

Verder zijn bijvoorbeeld in de Wegensverkeerswet (WVW) diverse verkeersdelicten geregeld met betrekking tot het veroorzaken van gevaar op de weg, rijden onder invloed van alcohol en drugs en het rijden zonder rijbewijs.

Dick Visschers - 001 - Strafrecht Zutphen - Visschers Advocatuur

 Berkelkade 11
 7201 JE Zutphen
0575 - 211 000
0575 - 741 841
va@strafrechtzutphen.nl

Door ons online dagvaarding systeem kunnen wij u snel helpen!