Financieel-Economisch Strafrecht

fraude, milieudelicten, vuurwerkzaken, ontneming, FIOD, ILT, inspectie SZW, NVWA

Onder deze noemer vallen bijvoorbeeld allerlei vormen van fraude, fiscale delicten, milieudelicten, vuurwerkzaken en ontnemingszaken. Mr. Visschers is één van de weinige advocaten in Oost-Nederland die ook de verdediging in dit soort zaken op hoog niveau kan verzorgen.

De opsporing wordt meestal gedaan door bijzondere diensten zoals de FIOD, ILT, inspectie SZW of de NVWA. De vervolging wordt meestal ingezet vanuit het Functioneel Parket.

Vaak betreft het wetgeving die complex is in combinatie met een omvangrijk feitencomplex, al dan niet met internationale aspecten. Onderzoeken en procedures duren vaak vele jaren.

Het voeren van een heldere regie over de verdediging is in dit soort zaken essentieel. Vroegtijdig de kern van de zaak aanwijzen en de verdediging daarop richten is het motto van mr. Visschers.

Mr. Dick Visschers heeft de expertise in huis. Hoe complexer de zaak of de wetgeving is, hoe liever hij het heeft. Hij zal de zaak terugbrengen tot de kern, waardoor de beste oplossing of in te zetten strategie vaak verrassend eenvoudig blijkt te zijn. Praktische en procedurele mogelijkheden kunnen hierdoor efficiënt en doeltreffend worden aangewend.

Dick Visschers - 002 - Strafrecht Zutphen - Visschers Advocatuur

 Berkelkade 11
 7201 JE Zutphen
0575 - 211 000
0575 - 741 841
va@strafrechtzutphen.nl

Door ons online dagvaarding systeem kunnen wij u snel helpen!