Ketenpartners

Richting rechters en officieren van justitie, opsporingsambtenaren, alsook richting medewerkers van de diverse organisaties, stelt mr. Dick Visschers zich immer fatsoenlijk en respectvol op. Het is een kernwaarde om het oneens te kunnen zijn op de inhoud, maar stilzwijgend overeenstemming te hebben over de wijze waarop men elkaar bejegend. Begrip en respect voor eenieders functie in het strafproces is belangrijk.

Mocht u als ketenpartner een andere ervaring hebben, dan nodig ik u van harte uit dat bij mij bespreekbaar te maken. Ik zal dan zeer zeker bereid zijn in de spiegel te kijken. Van u verwacht ik dan diezelfde bereidheid. Ongetwijfeld komen wij dan tot inzichten die ons beiden verder brengen.

Voor deze goede ketensamenwerking zet mr. Visschers zich al jaren in als lid van de commissie strafrechtspleging van de Orde van Advocaten van het arrondissement Gelderland, alsmede door overige vrijwillige bijdragen, zoals lezingen, cursussen, bijeenkomsten en overige overleggen.

Dick Visschers - 002 - Strafrecht Zutphen - Visschers Advocatuur

 Berkelkade 11
 7201 JE Zutphen
0575 - 211 000
0575 - 741 841
va@strafrechtzutphen.nl

Door ons online dagvaarding systeem kunnen wij u snel helpen!