Kosten van uw verdediging

Een korte kennismaking met een lekkere espresso, cappuccino of gewoon een goede kop koffie kan gratis. Hoewel de tijd niet precies wordt bijgehouden, is dit meestal ongeveer 20 minuten.

Wilt u meer dan kennismaken en uw zaak inhoudelijk doornemen, dan kost dit Euro 121,- voor een eerste adviesgesprek.

Het uurtarief van mr. Dick Visschers is Euro 275,- te vermeerderen met 21% b.t.w.

Op de meeste websites van advocaten zult u niet zo duidelijk een prijs vermeldt zien staan. Om u een belrondje te besparen, wordt hier alvast vermeld, dat u bij de meeste kantoren in de directe omgeving een lager uurtarief te horen zult krijgen.

Het uurtarief van mr. Visschers is vastgesteld op grond van zijn expertise en ervaring. Doordat mr. Dick Visschers werkt met een duidelijk plan van aanpak, wordt de verdediging efficiënt en doeltreffend ingericht, waardoor het totale kostenplaatje vaak niet hoger zal zijn dan bij advocaten met een lager uurtarief. Bovendien zal mr. Dick Visschers bij aanvang van de zaak een duidelijke kostenindicatie kunnen geven voor de te verrichten werkzaamheden. Maar voorop staat, dat u voor uw geld de bijstand krijgt van een gecertificeerd strafrechtspecialist krijgt met bijna 20 jaar ervaring.

In overleg komt het voor dat door mr. Dick Visschers tegen een lager tarief of vaste prijs wordt gewerkt. Redenen om tegen een lager tarief te werken zijn gelegen in de aard van de zaak, persoonlijke situatie van de cliënt, omvang van de zaak, belang van de zaak of een andere goede reden die u zelf aandraagt.

Een harde en vervelende onderhandeling wordt niet gevoerd. Alles gaat helder en in goed overleg. Na een eerste gesprek heeft u altijd duidelijkheid en krijgt u de afspraken duidelijk schriftelijk bevestigd, zodat onaangename verrassingen worden voorkomen.

Het komt voor, dat na bespreking van de zaak mr. Dick Visschers niet bereid is om uw zaak in te nemen. De redenen hiervoor worden dan aan u uitgelegd en waar nodig zal mr. Visschers zich inspannen om u te introduceren bij een advocaat die wel bij uw zaak of uw specifieke wensen past.

Dick Visschers - 001 - Strafrecht Zutphen - Visschers Advocatuur

 Berkelkade 11
 7201 JE Zutphen
0575 - 211 000
0575 - 741 841
va@strafrechtzutphen.nl

Door ons online dagvaarding systeem kunnen wij u snel helpen!